Poglavlje koje regulira protok radne snage privremeno je 'zatvoreno' tako što su sve članice EU dobile pravo da zabrane zapošljavanje hrvatskih državljana sedam godina od ulaska Hrvatske u EU. Irska, Velika Britanija i Švedska jedine su zemlje koje su 2004. godine odmah otvorile svoje tržište radnicima s istoka, ali tada nije bilo krize.
Dvije trećine hrvatskih građana spremno je na preseljenje zbog zaposlenja ili boljeg posla unutar Hrvatske (67%) ili izvan nje (64%), a najpoželjnije destinacije za novi početak su Njemačka i Švicarska, a od gradova London.Mobilnost radne snage u porastu je, naime, zbog globalne ekonomske krize, i za tom pojavom, koja je uobičajena praksa u razvijenim zemljama Europske Unije, ne zaostaju ni građani Hrvatske.
Dok je četveročlano izaslanstvo Hrvatskoga sabora jučer bilo u posjetu Bundestagu i njemačkoj vladi, radi – prema službenoj hrvatskoj verziji – razmjene mišljenja u okviru programa »Pridruživanje Europskoj uniji« – mnogi su beznadno nezaposleni s ovdašnje burze rada obavljali završne pripreme radi što skorijeg odlaska na rad u Europsku uniju, ponajviše u Njemačku i Austriju, gdje im se od 1. svibnja otvaraju znatno povoljnije šanse od onih što ih nudi turistička sezona.
O činjenicama upisanima u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica i potvrde (potvrda o rođenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, rodni, vjenčani i smrtni list), kao isprave trajne vrijednosti. Izvadak iz državne matice sadrži podatke koji su upisani u određenu državnu maticu do vremena izdavanja izvatka. Rodni, vjenčani ili smrtni list sadrži podatke o činjenicama koje su upisane u državne matice u rubriku temeljnog upisa, s iskazanim posljednjim važećim promjenama podataka o tim činjenicama, do vremena izdavanja lista. Druge potvrde (potvrda o rođenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju) izdaju se na zahtjev stranke o pojedinim podacima i to…
Vidi shematski prikaz koraka tijekom izdavanja osobne iskaznice na shemi dole.
1. korak – Nadležna policijska uprava/policijska postaja zahtjev za izdavanje osobne iskaznice*1 podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice; na šalteru za kupovinu obrazaca i biljega stranka dobiva i uplatnicu*2 za uplatu iznosa od 48,50 kn na račun Državnog proračuna *1NAPOMENA: Osobnu iskaznicu dužna je imati osoba starija od 16 godina života koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a pravo na osobnu iskaznicu ima i osoba mlađa od 16 godina. Hrvatski državljani koji imaju prebivalište u inozemstvu ne mogu imati osobnu iskaznicu jer se njome osim identiteta, hrvatskog…
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br. 2 u policijskoj upravi, odnosno postaji MUP-a RH prema mjestu prebivališta. Uz zahtjev se prilaže: uvjerenje o položenom vozačkom ispitu liječničko uvjerenje – ne starije od 15 mjeseci dvije fotografije veličine 30x35 mm 35,00 kn u državnim biljezima uplatnica na iznos od 35,00 kn na račun MUP-a za obrazac vozačke dozvole osobna iskaznica
Prvi korak Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se u policijskoj upravi/policijskoj postaji *1 (PU/PP), Ministarstva unutarnjih poslova; na šalteru za kupovinu obrazaca stranka dobiva i uplatnicu *2 za uplatu u Državni proračun iznosa potrebnog za izdavanje putovnice. *1 NAPOMENA: Zahtjev za izdavanje putovnice može se podnijeti u svakoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koje imaju upravne poslove dakle, referadu za izdavanje osobnih isprava. *2 NAPOMENA: Iznos koji se plaća za navedenu ispravu može se uplaćivati samo putem uplatnica koje se dobiju u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, budući da se u navedene uplatnice u rubriku "poziv na broj" upisuje…
Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak osobne iskaznice najbližoj policijskoj upravi ili postaji te, u policijskoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta, podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice. Ukoliko je osobna iskaznica nestala u inozemstvu, građanin je dužan njezin nestanak prijaviti najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.
Osobnu iskaznicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva. Osobnu iskaznicu dužna je imati osoba starija od 16 godina života koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a pravo na osobnu iskaznicu ima i osoba mlađa od 16 godina koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj. Hrvatski državljani koji imaju prebivalište u inozemstvu ne mogu imati osobnu iskaznicu jer se njome osim identiteta, hrvatskog državljanstva, spola, datuma rođenja dokazuje i prebivalište u Republici Hrvatskoj.
Stranica 1 od 2