Četvrtak, 17 Veljača 2011 20:42

Izdavanje osobne iskaznice

Ocijeni sadržaj
(12 glasova)

Osobnu iskaznicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.
Osobnu iskaznicu dužna je imati osoba starija od 16 godina života koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a pravo na osobnu iskaznicu ima i osoba mlađa od 16 godina koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj. Hrvatski državljani koji imaju prebivalište u inozemstvu ne mogu imati osobnu iskaznicu jer se njome osim identiteta, hrvatskog državljanstva, spola, datuma rođenja dokazuje i prebivalište u Republici Hrvatskoj.


Osoba koja uz sebe nema osobnu iskaznicu, te osoba starija od 16 godina koja nije ishodila osobnu iskaznicu kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj.
Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se na obrascu 2, kojeg službena osoba popunjava ispisivanjem iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova a podnositelj zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice vlastoručnim potpisom potvrđuje točnost i istinitost upisanih podataka. Policijska uprava/postaja će izdati osobnu iskaznicu najkasnije 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Ako se zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi prvi put, potrebno je priložiti sljedeće:

 • domovnicu
 • izvadak iz matice rođenih ili rodni list
 • 1 fotografiju u boji - 3,5 x 4,5 cm
 • dokaz o uplati iznosa od 48,50 kn (uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za osobnu iskaznicu po modelu HR65 7005-442-OIB, navodi se OIB osobe kojoj će se izraditi osobna iskaznica).

Ako je podnositelju zahtjeva već izdana putovnica, ne treba priložiti domovnicu niti izvadak iz matice rođenih ili rodni list.

Međutim osobi čije se ime i prezime sastoji od više riječi, koje se zbog broja slova koja sadrže ne mogu upisati u prostor za upis imena i prezimena, u obrazac osobne iskaznice upisat će se one riječi osobnog imena koje je osoba izjavom pred matičarom odredila za uporabu u pravnom prometu te prilaže izvadak iz matice rođenih ili rodni list iz kojeg je vidljivo kojim će se imenom služiti u pravnom prometu.

Službena osoba koja zaprima zahtjev za izdavanje osobne iskaznice dužna je utvrditi identitet osobe koja podnosi zahtjev.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice osoba starija od 16 godina podnosi osobno. Ako maloljetna osoba starija od 16 godina koja podnosi zahtjev za izdavanje osobne iskaznice ne posjeduje javnu ispravu kojom se može provjeriti njezin identitet, prilikom podnošenja zahtjeva mora biti prisutan roditelj ili skrbnik koji će potvrditi identitet maloljetne osobe.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice osobi mlađoj od 16 godina podnosi roditelj ili skrbnik. Ako roditelji ne žive u obiteljskoj zajednici, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice osobi mlađoj od 16 godina podnosi roditelj s kojim ta osoba živi na temelju odluke nadležnog tijela. Maloljetna osoba starija od 12 godina mora biti osobno nazočna prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, radi davanja otisaka papilarnih linija i potpisa.

NAPOMENA: Uz zahtjev za izdavanje osobne iskaznice daje se na uvid ranije izdana osobna iskaznica ili druge isprave iz kojih se može utvrditi identitet i hrvatsko državljanstvo (isprave iz kojih se može utvrditi identitet imaju fotografiju).

Za osobe koje podnose zahtjev jer im je prethodno izdana osobna iskaznica prestala važiti ili iz drugog razloga više ne služi svojoj svrsi, potrebno je:

 • stara osobna iskaznica (poništava se i vraća)
 • 1 fotografiju u boji – 3,5 x 4,5 cm
 • dokaz o uplati iznosa od 48,50 kn (uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za osobnu iskaznicu po modelu HR65 7005-442-OIB, navodi se OIB osobe kojoj će se izraditi osobna iskaznica.


Ako se zahtjev podnosi zbog promjene osobnog imena ili promjene prezimena potrebno je priložiti i izvod iz matice rođenih, u kojem je navedena bilješka o novom osobnom imenu ili novom prezimenu kojim se osoba dužna služiti u pravnom prometu, ili vjenčani list.


NAPOMENA: Iznos koji se plaća za izdavanje osobne iskaznice može se uplatiti putem interneta ili uplatnicom. Uplatnica se može dobiti i u policijskoj upravi/postaji. Uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za osobnu iskaznicu po modelu HR65 7005-442-OIB (navesti OIB osobe kojoj će se izraditi osobna iskaznica).

Osoba se ne smije služiti osobnom iskaznicom ako:

 • su se promijenili osobni podaci o njenom osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju, spolu, datumu rođenja ili ako je promijenila prebivalište u Republici Hrvatskoj.
 • slika na osobnoj iskaznici više ne odgovara izgledu osobe
 • joj je istekao rok važenja
 • je osobna iskaznica oštećena ili iz bilo kojeg drugog razloga više ne služi svrsi.

Promjena osobnog podatka podrazumijeva promjenu imena ili prezimena, osobnog identifikacijskog broja, spola, eventualne korekcije datuma i mjesta rođenja, promjenu prebivališta i odjavu prebivališta po službenoj dužnosti.

Osoba je dužna podnijeti zahtjev za izdavanje osobne iskaznice u roku od 15 dana od dana nastupanja gore navedenih okolnosti.

Pročitano 15312 puta

Video sadržaj

Više u ovoj kategoriji: Nestanak osobne iskaznice »

Online

Imamo 312 gostiju i nema članova online