Prebivalište

Prebivalište

 Promjena adrese stanovanja može se prijaviti samo u mjestu prebivališta, a ako se prijavljuje adresa u drugom mjestu, različitom od mjesta prebivališta, radi se o promjeni prebivališta. Zahtjev za prijavu promjene adrese stanovanja podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP) prema mjestu prebivališta građanina
 Zahtjev za prijavu boravišta podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP) prema mjestu u kojem građanin želi prijaviti boravište Za prijavu boravišta potrebno je : osobna iskaznica popunjeni obrazac prijave boravišta (obrazac br.1) dokaz kojim se potkrepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev
 Zahtjev za odjavu prebivališta podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu u kojem građanin odjavljuje prethodno prebivalište Za odjavu prebivališta potrebno je: osobna iskaznica popunjeni obrazac odjave prebivališta (obrazac br.1) ako se odjavljuje dijete, potrebno je priložiti: izvod iz matice rođenih (za dijete) ako su roditelji razvedeni i pravomoćno rješenje o razvodu braka
 Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku osoba je dužna odgovarajućim dokazima potkrijepiti činjenično stanje na kojem temelji svoj zahtjev za prijavu prebivališta ili boravišta u određenom mjestu i na određenoj adresi. S obzirom na to da se ovdje ne radi o činjenicama koje su općepoznate, osoba je dužna za svoje navode podnijeti dokaze.
Zahtjev za prvu prijavu prebivališta podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu u kojem građanin želi prijaviti prebivalište Potrebno je : izvod iz matice rođenih domovnica dokaz o identitetu dokaz kojim se potkrepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev za prijavu prebivališta
Prebivalište je mjesto u kojem se građanin naselio s namjerom da u njemu stalno živi. Boravište može biti uobičajeno i privremeno. Uobičajeno boravište je mjesto u kojem građanin trajnije boravi bez namjere da se u tom mjestu naseli, a privremeno boravište je mjesto u kojem se građanin zadržava do 30 dana.

Online

Imamo 156 gostiju i nema članova online