prava - Zaposli se - molba zamolba za posao zaposlenje - životopis biografija cv curriculum vitae primjer intervju burza rada
Radne odnose regulira čitav niz propisa (zakona, podzakonskih akata i dr.), ali i drugih dokumenata (ugovor o radu, kolektivni ugovor, pravilnik o radu i dr.). Svi ti pravni dokumenti predstavljaju izvore prava iz rada odnosno u vezi rada. Izvori prava: Ustav Republike Hrvatske Konvencije Međunarodne organizacije rada (važno je znati da su konvencije po pravnoj snazi iznad zakona) Zakon o radu
Temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08), osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, koje nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi, stječu pravo na zdravstveno osiguranje kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ako se prijave nadležnom područnom uredu istoga Zavoda:
Prava iz socijalne skrbi može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta, i to: a) socijalni uvjet, b) uvjet prihoda, c) posebni uvjet. Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.
1. Pravo na dopust i pravo na rad s polovicom punog radnog vremena Regulirana su temeljem Zakona o radu i Pravilnika o pravima roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust i pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, radi njege djeteta. Za ostvarivanje ovog prava potrebno je provesti postupak vještačenja.
1. Pomoć za uzdržavanje Pomoć za uzdržavanje je najvažniji oblik novčane pomoći, koju može ostvariti samac ili obitelj koji uopće nemaju ili nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Visina pomoći za uzdržavanje utvrđuje se u postotku od osnovice koju određuje Vlada RH. Iznosi za: a) samca 100% osnovice b) obitelj za: - odraslu osobu 80% osnovice, - dijete do 7 godina 80% osnovice, - dijete od 7 do 15 godina 90% osnovice, - dijete od 15 do 18 godina 100% osnovice. Prethodno utvrđeni iznosi se povećavaju ako je korisnik - potpuno radno nesposobna odrasla osoba koja živi sama,…
Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora. Korisnik socijalne skrbi je i: 1. tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički bolesno dijete, dijete žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te dijete prema kojem je ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljsko ili kaznenopravne zaštite,
Socijalna prava ostvaruju se samo uz određene uvjete i prikupljenu potrebnu dokumentaciju. Stoga se o detaljima o svakom od oblika pomoći i uvjetima za njihovo ostvarenje može raspitati izravno od djelatnika Centra za socijalnu skrb, djelatnika Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb putem telefona (209-626) ili na šalteru Odjela (šalter br.5, Titov trg 3) ili od socijalnog radnika.

Online

Imamo 143 gostiju i nema članova online