Četvrtak, 17 Veljača 2011 21:40

Izdavanje putovnice

Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)

Prvi korak


*1 NAPOMENA: Zahtjev za izdavanje putovnice može se podnijeti u svakoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koje imaju upravne poslove dakle, referadu za izdavanje osobnih isprava.

*2 NAPOMENA: Iznos koji se plaća za navedenu ispravu može se uplaćivati samo putem uplatnica koje se dobiju u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, budući da se u navedene uplatnice u rubriku "poziv na broj" upisuje jedinstveni kontrolirani broj koji ne može biti jednak kod dvije osobe.


U hitnim slučajevima (liječenje, bolest, smrt člana obitelji, neodgodiv službeni put), putovnicu u žurnom postupku izdaje policijska uprava koju odredi ministar unutarnjih poslova (za sada je to samo Policijska uprava zagrebačka).

 

Ako građanin ima reguliran boravak u inozemstvu duže od tri mjeseca neprekidno, putovnicu može izdati i diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu na čijem području građanin boravi. Iznimno, građaninu kojemu je putovnica nestala ili iz drugih razloga ne može služiti svrsi, a nužno je da ostane u inozemstvu duže od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga, putovnicu može izdati diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području građanin boravi.

 


Drugi korak

Na šalteru pošte / FINA-e / banke uplaćuje se *2:

 • iznos od 320,00 kuna za izdavanje biometrijske putovnice ili
 • iznos od 410,00 kuna za izdavanje biometrijske putovnice u žurnom postupku

*2 NAPOMENA: Iznos koji se plaća za navedenu ispravu može se uplaćivati samo putem uplatnica koje se dobiju u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, budući da se u navedene uplatnice u rubriku "poziv na broj" upisuje jedinstveni kontrolirani broj koji ne može biti jednak kod dvije osobe.

 


Treći korak

Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se osobno*3 na šalteru za putne isprave, a osim zahtjeva potrebno je priložiti i:

 • osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo;
 • dokaz o uplati u Državni proračun:
  - iznosa od 320,00 kuna za izdavanje biometrijske putovnice
  - iznosa od 410,00 kuna za izdavanje biometrijske putovnice u žurnom postupku(posebnom uplatnicom koja se dobije u policijskoj upravi/postaji)
 • upravnu pristojbu u državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna, a za izdavanje putovnice u žurnom postupku upravnu pristojbu u iznosu od 220,00 kuna (20,00 kuna u državnim biljezima, a iznos od 200,00 kuna uplatiti posebnom uplatnicom koja se dobije u policijskoj upravi);
 • 1 fotografiju - 35 x 45 mm, (naglasak fotografu da je fotografija za biometrijsku putovnicu);
 • staru putnu ispravu, koja  će se poništiti i vratiti (osim ako se putna isprava ne podiže prvi puta);
 • za malodobnu djecu koja prvi puta vade putovnicu, a nemaju osobnu iskaznicu: izvod iz matice rođenih i domovnicu (djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva odnosno radi davanja otisaka prstiju koji se pohranjuju u čipu biometrijske putovnice).
 • Za malodobnu djecu, koja već ranije imaju izdanu putovnicu, a iz raspoložive dokumentacije nije moguće utvrditi podatak o roditeljima ili zakonskom zastupniku tražit će se i izvod iz matice rođenih.

*3 NAPOMENA: Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik.

 


Četvrti korak

U policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP) u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje putne isprave osobno se podiže putna isprava. PU/PP će izdati putnu ispravu najkasnije 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Pročitano 11140 puta

Video sadržaj

Online

Imamo 124 gostiju i nema članova online